norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1021 - Design Prosjekt I (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
Varighet1 semester (høst)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Å gi en grunnleggende praktisk trening for designprosessen fra ide til ferdig produkt.

Emnets temaer

Modul 1 (1etcs): Jakt på den gode ide, behov og marked, Nyskapning, Skissering, Forstudie for prosjektarbeid
Modul 2 (1etcs): Prosjektorganisering, Samarbeidsforhold, Aktivitetsplan, Budsjett
Modul 3 (1etcs): Materialvalg, Helse (ergonomi, hygiene), Miljø (hvordan virker prosjektet inn på miljøet), Sikkerhet
Modul 4 (1 etcs): Valg av komponenter/utstyr, Tilvirkning/Modell bygging, Sammenføyning, Produksjon
Modul 5 (1etcs): Funksjonstesting, Sammenligning mål og resultat, reelt resursbruk (tid, materiell, utstyr og penger) , Refleksjon, Forbedringsmuligheter (evt. ny prosjektfase).

Pedagogiske metoderForelesninger, lab-arbeid, prosjektarbeid, bedriftsbesøk, oppgaver
VurderingsformerProsjektarbeid
Prosjekt med muntlig fremføring
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for maskinfag
EmneansvarligJo Sterten
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Godkjent 
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger

Kunnskapsformidling fra lærer skal kun gi en oversikt og noe kjennskap til emnene. Fordypning, kunnskapstilegning og forståelse skal først og fremst foregå gjennom student aktive prosesser ved prosjektarbeidet. (elementer fra PBL og case metodikk)
Studentene kan bringe inn egne ideer og evt. starte egne bedrifter via faget.