norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1031 - Grenseoverskridende design (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
Emnet går i Garpenberg (Högskolan Dalarna) i uke 26 og evalueres påfølgende høstsemester.
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene har forstått samspill mellom form og funksjon, hvordan man utformer skisser, hvordan man kan forme ulike materialer, hvordan man skal ivareta samspill mellom menneske og maskin.

Emnets temaer

Industridesign
- Samspill mellom form og funksjon
- Tegning, skissering
- Formgivning av ulike materialer
- Fargers samspill
- Interaksjon mellom menneske og maskin
- Få innsikt i overføringsteknikk fra modell til maskinelt fremstilt produkt

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 80%)
Muntlig fremføring (teller 20%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjektarbeid i grupper, skriftlig og muntlig presentasjon
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravRapport(er)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Jo Sterten
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger