norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1111 - Fra ide til ferdig produkt (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har en grunnleggende forståelse av hvilke elementer som inngår i den industrielle prosessen fra råvare til ferdig produkt.

Emnets temaer

Prosjektplanlegging
Prosesser fra råvare til ferdig produkt:
- Bruk av materialer, materialflyt, måleteknikk
- Produksjonsteknologi
- Ledelse og organisering av industribedrift (kvalitet, dokumentasjon, marked, budsjett, innkjøp, samarbeidsforhold)
Systematisk HMS arbeid. Helse (verneutstyr, ergonomi, datablad) Miljø (resirkulering, ren produksjon, energiforbruk) Sikkerhet.  
Presentasjonsteknikk og egenevaluering.

Pedagogiske metoderPraksis, prosjektarbeid, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%)
Muntlig fremføring (teller 20%)
Praksisevaluering (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid (75% må være godkjent av fagassistent)
Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer og egen sensor)
Veiledningssamtaler (75% må være godkjent av faglærer og egen sensor)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligJo Sterten
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
  • Introduksjon til industribedrifter i Gjøvikregionen, Jo Sterten
  • Introduksjon til bedriftskunnskap kvalitet og vedlikehold, Jo Sterten
  • HMS i bedrift, Jo Sterten
Erstatter
  • MAS1021 - Design Prosjekt I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger