norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1131 - Materiallære (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har grunnleggende forståelse for valg og bruk av ingeniør materialer. Kjennskap til oppbygging (struktur), egenskaper, behandling og anvendte kontrollmetoder.

Emnets temaer

- MODUL 1 (1 ECTS)
- Metallenes krystallinske natur.
- Metallografiske metoder.
- Faser og fasediagrammer . Legeringer. Størkning.
- MODUL 2 (1 ECTS)
- Deformasjon av metaller og legeringer.
- Generelle fremgangsmåter til å styrke metallene. Kinetikk.
- Avspenning, rekrystallisering og kornvekst.
- MODUL 3 (1 ECTS)
– Mekaniske egenskaper og prøving av dem. Destruktiv testing.
- Ikke destruktiv testing (Non Destructiv Testing).
- MODUL 4 (1 ECTS)
- Jern- karbonlegeringer, likevektstrukturer.
- Varmebehandling av stål. Teoretisk grunnlag.
- MODUL 5 (1 ECTS)
- Aluminium og Aluminiumlegeringer, en innføring.
- Plastmaterialer (polymerer), en innføring.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser, obligatoriske oppgaver
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%, evalueres av egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Mappe-evaluering: 5 gruppearbeid/lab.øvinger/obligatoriske oppgaver skal inngå i mappen
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, tabell(er)
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHenning Johansen
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart

Annet:

  • Kompendier og artikler
Erstatter
  • XL175M - DESIGN MATERIALER
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger