norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1141 - Dataassistert design (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

1. Studentene har grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
2. Ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon

Emnets temaer

1. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
2. Parametrisk modellering
- 3D Solid modellering
- Sammensetting av deler
- 2D tegninger
- 3D simulering

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 30%, evalueres av faglærer)
Evaluering av prosjekt(er) (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Svein Gautestad
Læremidler

Bøker:

  • Mekanikerpermen, Tegning og tegningslesing, Bergland, Gyldendal Undervisning, utgave 4 (ISBN: 82-05-30762-8)

Annet:

  • Tutorials I 2004, ThinkDesign R8 (Webtraining)
  • Tutorials II 2004, ThinkDesign R8 (Webtraining)
Erstatter
  • MAS1051 - Industriell Design I
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger