norsk english

Emnebeskrivelse for MAS1161 - Kvalitetsledelse med SPS statistikk (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studenten har grunnleggende kunnskap om moderne kvalitetsledelse

Aim

Emnets temaer

1. Prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
2. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
3. Organisering av forbedringsprosjekter.
4. Kvalitetssystemer
5. Statistisk prosess styring

Content

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, labøvelser, prosjektarbeid, veiledning
Study MethodsExcurcions, Lectures, Group Works, Laboratory Work, Project Works, Tutoring
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentWritten Exam, 4 hours (counts 60%)
Evaluation of Project(s) (counts 40%)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Terje Bokalrud
Læremidler 
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger