norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1161 - Kvalitetsledelse med SPS statistikk (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har grunnleggende kunnskap om moderne kvalitetsledelse

Emnets temaer

1. Prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
2. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
3. Organisering av forbedringsprosjekter.
4. Kvalitetssystemer
5. Statistisk prosess styring

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, labøvelser, prosjektarbeid, veiledning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Terje Bokalrud
Læremidler 
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger