norsk english

Emnebeskrivelse for MAS1251 - Innovasjonskilder (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studenten skal få kunnskap om innovasjonsprosesser og -kilder, samt hvordan dette kan ledes og foreldes i en organisasjon.

Aim

The Student will get knowledge of innovationprosesses and sources of innovation. Management of innovation in an organisation will be covered.

Emnets temaer

Integrasjon av teknologi og strategi
Et evolusjonssyn på design og gjennomføring av teknologistrategier
Utvikling av foretakets kapasitet for innovasjon
Innovasjonsutfordringer i etablerte bedrifter

Content

Integration technology and strategy
Design and implementation of technology strategy: an evolutionary perspective
Developing a firm's innovative capabilities
Innovation challenges in established firms

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid
Study MethodsLectures, Group Works
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
AssessmentWritten Exam, 4 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Det arrangeres ikke egen kontinuasjonseksamen. Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r)
Obligatorisk gruppearbeid må være bestått
Course RequirementsProject(s)
Must be past before exam
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHalvor Holtskog
Læremidler

Bøker:

  • Strategic Management of Technology and Innovation, Robert A. Burgelman, Clayton M. Christensen, Steven C. Wheelwright, McGraw-Hill/Irwin, utgave 2004 (ISBN: 0-07-253695-0)
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger