norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1251 - Innovasjonskilder (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal få kunnskap om innovasjonsprosesser og -kilder, samt hvordan dette kan ledes og foreldes i en organisasjon.

Emnets temaer

Integrasjon av teknologi og strategi
Et evolusjonssyn på design og gjennomføring av teknologistrategier
Utvikling av foretakets kapasitet for innovasjon
Innovasjonsutfordringer i etablerte bedrifter

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Det arrangeres ikke egen kontinuasjonseksamen. Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r)
Obligatorisk gruppearbeid må være bestått
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHalvor Holtskog
Læremidler

Bøker:

  • Strategic Management of Technology and Innovation, Robert A. Burgelman, Clayton M. Christensen, Steven C. Wheelwright, McGraw-Hill/Irwin, utgave 2004 (ISBN: 0-07-253695-0)
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger