norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS2001 - Aluminium i design I (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Kjemi, fysikk og grunnleggende materiallære

  Mål

  Ha grunnleggende kunnskaper til bedre å vurdere aluminium i design.
  Fokus settes på økologi med resirkulering, formgivningsmetoder og egenskaper for aluminium.

  Emnets temaer

  Generelt:
  MODUL 1 (2 ECTS) - Generelt om aluminium
  MODUL 2 (2 ECTS)  - Industriell økologi, livsløpsanalyser
  Produkter fremstilt ved forskjellige formgivningsmetoder:
  MODUL 3 (2 ECTS) - Ekstrudering
  MODUL 4 (2 ECTS) - Trekking og kaldflytpressing
  MODUL 5 (1 ECTS) - Støping
  MODUL 6 (1 ECTS) - Valsing

  Pedagogiske metoderGruppearbeid, nettbasert læring, prosjektarbeid, veiledning
  Åpen læring og fjernundervisning over Internett. Støtteundervisning i klasserom kan bli gitt i tillegg
  VurderingsformerMappe-evaluering (teller 40%)
  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
  Hver av delene må bestås separat.
  Prosjektoppgave og 1 øvingsoppgave vil inngå i mappe-evaluering
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, tabell(er)
  Forhåndsbestemte trykte og skrevne hjelpemidler
  Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r)
  Øvingsoppgaver
  Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  Emneansvarlig1.Amanuensis Henning Johansen
  Læremidler

  Annet:

  • Faktaark på fagets hjemmeside på Internet
  Erstatter
  • XV125M - ALUMINIUM I DESIGN, DEL I
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger

  Emnet er et felles tilbud for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Vestfold.