norsk english

Emnebeskrivelse for MAS2011 - Design Prosjekt II (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
Varighet1 semester (vår)
Duration1 semester (Spring)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Å gi en økt forståelse av designprosessen fra ide til ferdig produkt.

Aim

To give the students basic knowledge about design project.  Give the students basic knowledge for building product/systems from one idea .  Project works, project management.  Drawing, design calculations, production processes.

Emnets temaer

Prosjekt fordypning og modning innenfor områder fra Design Prosjekt 1.
Modul 1 (1sp): Kreativ prosess, Estetisk Design, Kunnskapssøking
Modul 2 (1sp): Prosjektledelse, Ansvarsområder og gruppeprosesser. Målformulering, Fremdriftsplan, Identifisering av milepæler,
Forretningsplan
Modul 3(1sp): Aktuelle standarder, Lover og regler for prosjektarbeidet, Offentlige krav, samfunnsinteresser, Konstruksjon
Modul 4 Fremstilling (1sp): Prototyp bygging, Prosedyrer for produksjonsprosesser. Installering bruksbeskrivelse, Dokumentasjon (slik at fremstilling lett kan gjentas)
Modul 5 (1sp) Prosjektevaluering: Godkjenningskriterier, Diskusjon, Alternative måter.
Prosjekt konkludering, evt. flere utviklingstrinn, Gjennomslag i marked.

Content

Problem solving, project work

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid, bedriftsbesøk, lab-arbeid
Study MethodsLectures, Laboratory Work, Project Works, Excursions
VurderingsformerProsjektarbeid
Prosjektarbeid med muntlig fremføring.
AssessmentProject Work
Project with oral presentation
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Course RequirementsAssignments
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for maskinfag
EmneansvarligJo Sterten
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Godkjent 
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger

Kunnskapsformidling fra lærer skal kun gi en oversikt og noe kjennskap til emnene.  Fordypning, kunnskapstilegning og forståelse skal først og fremst foregå gjennom student-aktive prosesser ved prosjektarbeidet (elementer fra PBL og case metodikk). Studentene skal bringe inn egne ideer og evt. starte egne bedrifter via faget.  I forhold til Design Prosjekt I stilles det krav til faglig stigning og innsikt.

Supplementary Information