norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS2011 - Design Prosjekt II (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
Varighet1 semester (vår)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Å gi en økt forståelse av designprosessen fra ide til ferdig produkt.

Emnets temaer

Prosjekt fordypning og modning innenfor områder fra Design Prosjekt 1.
Modul 1 (1sp): Kreativ prosess, Estetisk Design, Kunnskapssøking
Modul 2 (1sp): Prosjektledelse, Ansvarsområder og gruppeprosesser. Målformulering, Fremdriftsplan, Identifisering av milepæler,
Forretningsplan
Modul 3(1sp): Aktuelle standarder, Lover og regler for prosjektarbeidet, Offentlige krav, samfunnsinteresser, Konstruksjon
Modul 4 Fremstilling (1sp): Prototyp bygging, Prosedyrer for produksjonsprosesser. Installering bruksbeskrivelse, Dokumentasjon (slik at fremstilling lett kan gjentas)
Modul 5 (1sp) Prosjektevaluering: Godkjenningskriterier, Diskusjon, Alternative måter.
Prosjekt konkludering, evt. flere utviklingstrinn, Gjennomslag i marked.

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid, bedriftsbesøk, lab-arbeid
VurderingsformerProsjektarbeid
Prosjektarbeid med muntlig fremføring.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for maskinfag
EmneansvarligJo Sterten
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Godkjent 
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger

Kunnskapsformidling fra lærer skal kun gi en oversikt og noe kjennskap til emnene.  Fordypning, kunnskapstilegning og forståelse skal først og fremst foregå gjennom student-aktive prosesser ved prosjektarbeidet (elementer fra PBL og case metodikk). Studentene skal bringe inn egne ideer og evt. starte egne bedrifter via faget.  I forhold til Design Prosjekt I stilles det krav til faglig stigning og innsikt.