norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS2131 - Produksjonsmetoder (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har kunnskap om  industrielle produksmetoder ut fra fagets emner og skal beherske bruk av utvalgte maskiner angitt i fagets emner.
Studenten har også få en grunnleggende forståelse for hvordan sammensetningen av maskiner fungerer ved industriell anvendelse

Emnets temaer

Produksjonskomponenter
Maskindeler, pneumatikk, hydraulikk, valg av komponenter/dimensjonering
Produksjonsteknikker, prototyptilvirkning, metallforming, støping tilvirkningsprosesser, verkstedmaskiner og måleteknikk
bearbeiding av tre og plaststoffer, sammenføyning, sveising.
Industriell fabrikkering, energiforsyning, materialanvendelse

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Medstudentevaluering (teller 25%)
Muntlig, individuelt (teller 25%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig 
Læremidler

Annet:

  • Kompendium PII Produksjonskomponenter, Jo Sterten
  • Kompendium P12 Produksjonsteknikk, Jo Sterten
  • CD-ROM
  • Forskrifter
Erstatter
  • XL177M - PRODUKSJON DESIGN
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Mappe-evaluering:
Mappen skal inneholde all dokumentasjon av studentens arbeid i semestret logg/notater, øvinger, besvarelser, prosjektoppgaver, passeringstester knyttet til emnets temaer: Produksjonskomponenter
Maskindeler, pneumatikk, hydraulikk, valg av komponenter/dimensjonering
Produksjonsteknikker, prototyptilvirkning, metallforming, støping tilvirkningsprosesser, verkstedmaskiner og måleteknikk
bearbeiding av tre og plaststoffer, sammenføyning, sveising.
Industriell fabrikkering, energiforsyning, materialanvendelse