norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS2141 - Prosessdesign (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal kunne designe og styre prosesser.

Emnets temaer

Styring av produksjonsprosesser
Generell elektromekanikk, mekatronikk (relé styring, frekvensomformere, servomotorer etc.), PLS (programmerbare logiske systemer). Skjermbasert overvåkning og styring, automatisering, bussteknologi anvendelse av desentraliserte mikroprosessorer
Design av hele produksjonsprosesser
Materialflyt.
Layout industriell fabrikkering.
Grunnleggende SPS

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, labøvelser
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 20%)
Mappe-evaluering (teller 50%)
Muntlig fremføring (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
Se supplerende opplysninger om mappe-evaluering
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid (75% må være godkjent av fagassistent)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig 
Læremidler

Bøker:

  • Foundations of Operations Management, Ritzman / Krajewski (ISBN: 0130782971)
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger

MAPPE-EVALUERING:
All dokumentasjon av studentens arbeid i semestret logg/notater, øvinger, besvarelser, prosjektoppgaver, passeringstester knyttet til emnets temaer. Styring av produksjonsprosesser Generell elektromekanikk, mekatronikk (relé styring, frekvensomformere, servomotorer etc.), PLS (programmerbare logiske systemer). Skjermbasert overvåkning o,  styring, automatisering, bussteknologi anvendelse av desentraliserte mikroprosessorer , design av hele produksjonsprosesser , Materialflyt.
Layout industriell fabrikkering, Grunnleggende SPS