norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS2151 - Termodynamikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Mekanikk

  Mål

  Studentene skal kunne forstå og anvende varmetekniske teorier som  Energilovene, konduksjon, konveksjon, stråling,forbrenning, dampprosesser, fuktig luft, varmepumper, ventilasjonsystem,

  Emnets temaer

  - Grunnleggende termodynamikk
  - Energiloven
  - Fuktig luft
  - Kretsprosesser
  - Kulde- og varmepumpeprosesser
  - Gassturbinprosesser
  - Dampprosesser
  - Vanndampens termodynamikk
  - Varmeoverføring

  Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Tabell(er)
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  Emneansvarlig1.amanuensis Magnar Eikerol
  Læremidler

  Bøker:

  • Termodynamikk for maskinfag, Ansgar Lund, Fagbokforlaget, utgave 1 (ISBN: 82-7674-752-3)
  Erstatter
  • XL173M - TERMODYNAMIKK
  Gjelder fraVår 2005
  Supplerende opplysninger