norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS3001 - Aluminium i design II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Aluminium Design I, egenskaper og formgivningsmetoder, Kjemi, fysikk og grunnleggende materiallære

  Mål

  Studenten skal kunne grunnleggende kunnskaper til bedre å vurdere aluminium i design.
  Fokus settes på riktig valg av overflatebehandling, hvordan unngå korrosjon og hvordan velge riktig sammenføyningsmetode.

  Emnets temaer

  Korrosjon og overflatebehandling:
  MODUL 1 (1 ECTS) - Korrosjon
  MODUL 2 (1 ECTS) - Overflatebehandling
  Sammenføyningsmetoder med konstruksjonsbetraktninger:
  MODUL 3 (2 ECTS) - Sveiste forbindelser
  MODUL 4 (1 ECTS) – Limte- og andre typer forbindelser

  Pedagogiske metoderGruppearbeid, nettstøttet læring, prosjektarbeid, veiledning
  Støtteundervisning i klasserom kan bli gitt i tillegg.
  VurderingsformerMappe-evaluering (teller 40%)
  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
  Hver av delene må bestås separat.
  Prosjektoppgave og 1 øvingsoppgave vil inngå i mappe-evaluering.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, tabell(er)
  Forhåndsbestemte trykte og skrevne hjelpemidler
  Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r)
  Øvingsoppgaver
  Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  EmneansvarligHenning Johansen
  Læremidler

  Annet:

  • Faktaark på fagets hjemmeside på Internet
  Erstatter
  • XV126M - ALUMINIUM I DESIGN, DEL II
  Gjelder fraVår 2005
  Supplerende opplysninger

  Emnet er et felles tilbud for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Vestfold.