norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS3041 - Design av dynamisk påkjente konstruksjoner (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • BYG1041 - Mekanikk

Mekanikk og industriell design I

Mål

Studentene skal lære design og dimensjonering av dynamisk påkjente konstruksjoner ved bruk av elementmetoden og bruddmekanikk

Emnets temaer

- Bruddmekanikk
- S-N analyse
- Elementmetoden, modellering og analyse
- sammensatt analyse

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 30%)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Eksamen foregår på PC
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligTerje Bokalrud
Læremidler

Bøker:

  • Dimensjonering av sveiste konstruksjoner mot utmatting og brudd, Stig Berge

Annet:

  • Programsystem ANSYS 57
Erstatter
  • XS234M - INDUSTRIELL DESIGN 3
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger