norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS3061 - Materiallære tre (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten kan å  kunne bruke trevirke som designmateriale, samt muligheter og begrensninger

Emnets temaer

Treets oppbygging og funksjon, mikroskopisk struktur,fysiske egenskaper, trebeskyttelse, trebaserte plater.

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 70%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig1.amanuensis Magnar Eikerol
Læremidler

Bøker:

  • Tre, naturens vakreste råstoff, Bohumil Kucera / Ragnar Næss, Landbruksforlaget, utgave 1999 (ISBN: 82-529-2167-1)
  • Trekunnskap, Endel Saarman, utgave 1992 (ISBN: 91-7322-726-9)
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger