norsk english

Emnebeskrivelse for MAS3071 - Organisasjonskultur og forbedringsprosesser (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • REA1081 - Statistikk
Mål

Studenten har ferdigheter som kvalitetsleder i ulike bedrifter

Aim

The students will acquire knowledge of quality management in different enterprises.

Emnets temaer

Organisasjonskultur
Kvalitetsforbedring:
- Organisering av kontinuerlig kvalitetsforbedring
- Utvikling av kvalitetsindikatorer
- EFQM indikatorer
- Statistisk prosess styring

Content

Organization culture
Quality improvement:
- How to organize continuous quality improvement
- Developing quality indicators
- EFQM indicators
- Statistical process management

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
Study MethodsLectures, Project Works
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentWritten Exam, 3 hours (counts 70%)
Evaluation of Project(s) (counts 30%)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelsene, rettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Terje Bokalrud
Læremidler

Bøker:

  • Organisasjonskultur, Henning Bang, Tano, utgave 3 (ISBN: 82-518-3387-6)
  • Tjenestekvalitet ved hjelp av indikatorer, Kaare Granheim / Wiggo Hustad
Erstatter
  • XV162B - TEKNOLOGILEDELSE 3 (Forbedringsprosesser)
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger