norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS3901 - Hovedprosjekt TDL (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter

  Bestått 90 studiepoeng

  Bygger på 
  Mål

  Studenten skal:
  - Utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art relatert til teknologidesign og ledelse.
  - Planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
  - Ha forståelse for fordeler og ulemper med arbeid i grupper.
  - Ha forståelse for viktigheten av god planlegging og oppfølging.
  - Ha positiv holdning til en metode- og problemorientert arbeidsform og evne til å vurdere alternativer.

  Emnets temaer

  Fagets emner: Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

  Pedagogiske metoderProsjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 80%)
  Muntlig fremføring (teller 20%)
  Hver av delene må bestås separat.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravRapport(er)
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  EmneansvarligJo Sterten
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraVår 2004
  Supplerende opplysninger