norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng11
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene viser forståelse for menneskekroppens oppbygning og funksjon med spesiell innsikt i skjelettanatomi og topografisk anatomi. De skal vise innsikt i medikamenters virkning og bivirkning generelt og kontrastmidler spesielt. Studentene skal vise innsikt i grunnleggende mikrobiologi og hygiene.

Emnets temaer

Anatomi med hovedvekt på topografisk anatomi og skjelettanatomi, fysiologi, mikrobiologi, hygiene, farmakologi og kontrastmiddellære.

Pedagogiske metoderPBL (Problem Basert Læring)
Deler av undervisningen foregår sammen med grunnutdanningen i sykepleie.
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
deler av eksamen er sammenfallende med SPL1002
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
EmneansvarligInstituttleder Randi Stokke
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i naturvitenskaplige emneområder er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i praksis.Grunnleggende kunnskaper i anatomi, fysiologi, farmakologi og kontrastmiddellære er en forutsetning for å arbeide med målene i praksis.