norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng30
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Modul 1 - 4.

  Mål

  Studenten skal dokumentere kunnskap innen basisfagene grunnleggende strålefysikk, strålevern, strålebiologi, apparatlære, bildeframstilling og sykdomslære. Studenten skal vise innsikt i pasienters grunnleggende behov og hvordan man ved hjelp av sykepleieprosessen kan ivareta pasienten under en undersøkelse.
  Se ellers målene beskrevet i modulhefte 1 - 4.

  Emnets temaer

  Strålefysikk, strålevern, strålebiologi, apparatlære, bildeframstilling, etikk og kommunikasjon, sykdomslære, sykepleie, psykologi,

  Pedagogiske metoderPBL (Problem Basert Læring)
  VurderingsformerMappe-evaluering (teller 50%, evalueres av faglærer)
  Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Hver av delene må bestås separat.
  Ved ikke bestått på deler av eksamen må kun den del som ikke er bestått tas opp igjen. Mappen består av 4 arbeider (arbeid 1-4), hvor av 2 trekkes ut og sensureres samtidig med skriftlig eksamen. Hvert av disse arbeidene teller 25% av eksamenskarakteren. Studentkullet velger selv et av arbeidene som skal sensureres.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modul 1 - 3
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  EmneansvarligInstituttleder Randi Stokke
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger