norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RAD2001 - Radiograffaglige emneområder (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng33
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter
 • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
 • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
 • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
Bygger på

  Modul 1 - 8.

  Mål

  Studenten skal ha oversikt over og innsikt i radiografiske modaliteter, og ha forståelse for pasientens behov ved undersøkelser og behandling. Studenten skal dokumentere kunnskap om radiograffaglige utfordringer man møter ved ulike modaliteter. Studenten skal vise evne til refleksjon over eget arbeid. Studenten skal ha et kritisk og analytisk forhold til radiografifagets teoretiske og praktiske sider.

  Emnets temaer

  Innholdet i eksamen er knyttet til målene som inngår i følgende tema: Skjelett, computer tomografi, magnetisk resonans imaging, angiografi og intervensjon, mammografi, nukleærmedisin, ultralyd,

  Pedagogiske metoderPBL (Problem Basert Læring)
  VurderingsformerMappe-evaluering (teller 50%, evalueres av faglærer)
  Skriftlig eksamen, 6 timer (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Hver av delene må bestås separat.
  Mappen består av 6 arbeider hvor av 2 trekkes ut og sensureres samtidig med skriftlig eksamen. Hver av arbeidene teller 25% av eksamenskarakteren. Studentkullet velger selv et av arbeidene som skal sensureres.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modulene 1-7
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  EmneansvarligHøgskolelærer Astrid Berntsen
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2005
  Supplerende opplysninger

  Eksamen må bestås for at studentene skal få melde seg opp til radiograffaglig fordypningsoppgave.