norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RAD3001 - Stråleterapi og onkologi (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng7
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Modulene 1 - 9.

  Mål

  Studenten skal ha kunnskaper om apparatur og utstyr som brukes i stråleterapibehandlingen.  
  Studenten skal ha innsikt i metoder og prinsipper for behandling med høyenergetiske stråler. De skal vise innsikt i onkologiske pasienters spesielle behov og hvilke ansvar radiografen/terapeuten har i å ivareta pasientens omsorgsbehov i strålebehandlingssituasjonen.

  Emnets temaer

  Onkologi, strålebiologi og strålevern, yrkesetikk, pasientomsorg og pasientens behov, stråleterapifysikk, apparatlære metodiske prinsipper og teknikker i stråleterapi, kvalitetsutvikling og dokumentasjon.

  Pedagogiske metoderLabøvelser, pbl (problem basert læring)
  VurderingsformerHjemmeeksamen, 2 uker (evalueres av faglærer)
  Individuell eksamen
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  EmneansvarligInstituttleder Randi Stokke
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2006
  Supplerende opplysninger