norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA1031 - Matematikk 01 - Grunnkurs (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal kunne vise grunnleggende forståelse for matematiske begreper og problemstillinger og beherske løsningsmetoder, tilstrekkelig til at studentene kan følge videre kurs i matematikk og statistikk.

Emnets temaer

Elementær algebra (brøker, rotuttrykk, likninger). Tallsystemer (binære og hexadesimale tall). Tallmengder (naturlige tall, reelle tall, intervaller m.m.). Følger og rekker. Funksjoner, grenser og kontinuitet. Polynomer, rasjonale funksjoner, rotfunksjoner. Derivasjon, funksjonsdrøfting. Integrasjon (Riemannsum, integrasjon av polynomer). Trigonometri (inklusiv sinus, cosinus og tangens som funksjoner). Eksponential- og logaritmefunksjonen.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling. Dessuten alle typer formelsamlinger som er godkjent ved eksamener i den videregående skole.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Hans Petter Hornæs
Læremidler

Annet:

  • Kompendium i matematikk 01, H.P.Hornæs
Erstatter
  • XL204A - MATEMATIKK 11
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger