norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA2001 - Matematikk 20 - matematisk modellering for datafag (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • REA1011 - Fysikk (Elektro og Data)
  • REA1041 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
Mål

Studentene skal kunne
- vise kunnskap om og forståelse av emnets temaer
- anvende matematisk modellering ved løsning av praktiske problemer i relevante tekniske fag
- bruke dataverktøy (Maple) i problemløsning og som hjelpemiddel i forståelse av begreper

Emnets temaer

Felles temaer for alle ingeniørretninger (4 stp):
Rekker: Geometriske rekker, konvergens og konvergenskriterier.
Potensrekker: Taylorrekker, linearisering.
Fourierrekker: Periodiske funksjoner med vilkårlig periode, jamne og odde funksjoner, Fourierrekker, halvperiodiske utvidelser, frekvensrespons.

Linjerettede temaer for datafag (6 stp.):
Algoritmer og rekursjon: Kompleksitet, differenslikninger.
Grafteori: Rettede og vektede grafer, matriserepresentasjon, trær.
Tilstandsmaskiner: Regulære språk, endelige tilstandsmaskiner, grammatikk.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Øvinger (teller 40%)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling, NKI-forlaget
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig1.amanuensis Hans Engenes
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • REA2011 - Matematikk 20
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger