norsk english

Emnebeskrivelse for REA2011 - Matematikk 20 (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng6
ECTS Credits6
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på

  Matematikk 10 og 15, Fysikk

  Mål

  Å videreføre grunnlaget i matematisk analyse fra matematikk 10 og 15 i utvalgte emner. Det legges vekt på modellering og praktisk bruk i ingeniørfag.Bruk av dataverktøy (Matlab/Maple) vil kunne inngå både som hjelpemiddel til forståelse av nye begreper og til å løse matematiske problemer.

  Aim

  The aim of the course is to strengthen the student's mathematical background within selected topics.Mathematical modelling and practical use in engineering will be emphasized.Mathematical software (Matlab/Maple) may be used as a tool for an improved understanding of new concepts as well as solving computational problems.

  Emnets temaer

  Laplacetransformasjoner:Transformasjonsregler, inverstranformasjon, løsning av lineære diff.likninger vha Laplace, transferfunksjoner, blokkskjema, modellering av dynamiske systemer, poler og nullpunkter i s-planet.Potensrekker:Rekker, konvergens, geometriske rekker, Taylor- og Maclaurinrekker, binomiske rekker, konvergenskriterier, linearisering.Fourierrekker:Periodiske funksjoner med vilkårlig periode, jamne og odde funksjoner, Fourierrekker, halvperiodiske utvidelser, frekvensrespons.Funksjoner med to variable:Partielle deriverte, tegning av grafer, maks- min problemer, totalt differensial.

  Content

  The Laplace transform:Laplace transforms, inverse Laplace transforms, solving linear differential equations using Laplace, transfer functions, block diagrams, modelling of dynamic systems, simulation using Matlab/Maple, poles, zeros and the s-plane. Power series:Series, convergence, geometric series, Taylor and Maclaurin series, binomial series, convergence tests, linearization.Fourier series:Periodic functions, even and odd functions, Fourier series, half-range series, frequency response.Functions with two variables:Partial derivatives, drawing graphs, maximum and minimum problems in two variables, differentials.

  Pedagogiske metoderForelesninger, regneøvinger
  Study MethodsLectures, Arithmetic exercises
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
  AssessmentWritten Exam, 5 hours
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
  Tillatte hjelpemidlerKalkulator
  John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI).Karl Rottmann: Matematisk formelsamling.
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Course RequirementsNone
  Faglig overlapp 
  Ansvarlig seksjonSeksjon for realfag
  EmneansvarligAnders Oulie
  Læremidler

  Bøker:

  • Engineering Mathematics, A.Croft m.fl., Addison-Wesley
  • Calculus with Analytic Geometry, Edwards / Penney
  Erstatter
  • XF176A - MATEMATIKK 20
  GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
  Gjelder fraHøst 2003
  Supplerende opplysninger 
  Supplementary Information