norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA2021 - Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • REA1011 - Fysikk (Elektro og Data)
  • REA1041 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
Mål

Studenten:
- Viser kunnskap om og forståelse for emnet.
- Anvender matematisk modellering ved løsning av praktiske problemer i relevante tekniske fag.
- Bruker dataverktøy (Maple/Matlab) i problemløsning og som hjelpemiddel i forståelse av begreper.

Emnets temaer

Felles temaer for alle ingeniørretninger (4 stp):
Rekker:  
Generelt, Geometriske rekker, konvergens og konvergenskriterier, Taylorrekker, linearisering.
Fourierrekker:  
Periodiske funksjoner med vilkårlig periode, jamne-og odde funksjoner, Fourierrekker, halvperiodiske utvidelser, frekvensrespons.

Linjerettede temaer for elektrofag (6 stp.):
Laplacetransformen:  
Transformasjonsregler, inverstransformen, løse lineære differensiallikninger ved hjelp av Laplace, transferfunksjoner, blokkskjema, modellering av dynamiske systemer, poler og nullpunkter i s-planet.
Differenslikninger:
Litt om tallfølger, grunnleggende definisjoner, løsning/numerisk, blokkdiagram.
z-transformen:
Definisjon, sampling, egenskaper, inverstransformasjon, løse differenslikninger ved hjelp av z-transformen.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Øvinger (teller 40%)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling, NKI-forlaget
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Anders Oulie
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • REA2011 - Matematikk 20
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger