norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA2031 - Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • REA1041 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
  • REA1091 - Fysikk for bygg og maskin
Mål

Studentene skal kunne:
- Vise kunnskap om og forståelse for fagets emner:
- Anvende matematisk modellering ved løsning av praktiske problemer i relevante tekniske fag.
- Bruke dataverktøy (Maple/Matlab) i problemløsning og som hjelpemiddel i forståelse av begreper.

Emnets temaer

Felles temaer for alle ingeniørretninger (4 stp):
Rekker:
Generelt.Geometriske rekker.Konvergens og konvergenskriterier.
Taylorrekker.Linearisering.
Fourierrekker:
Periodiske funksjoner med vilkårlig periode.Jamne-og odde funksjoner.
Fourierrekker.Halvperiodiske utvidelser.Frekvensrespons.

Linjerettede temaer for bygg og maskin(6 stp):

Laplacetransformen:
Transformasjonsregler.Inverstransformen.Løsning av lineære
differensiallikninger ved hjelp av Laplace.Transferfunksjoner. Blokkskjema.
Modellering av dynamiske systemer.

Numeriske løsningsmetoder:
Eulermetoder. Runge-Kutta-metoder.Prediktor-korrektor-metoder.
Numeriske feil og nøyaktighet.
Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Øvinger (teller 40%)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, John Haugan: Tabeller og formelsamling, NKI-forlaget
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Jon Sveen Haugen
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • REA2011 - Matematikk 20
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger