norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA4001 - Matematikk 40 (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter
  Bygger på 
  Mål

  Studentene skal beherske det matematiske grunnlaget for å forstå problemstillingene som tas opp i det påfølgende emnet "Digital Medierepresentasjon".

  Emnets temaer

  -  Lineæralgebra og vektorrom
  - Affine koordinater og transformasjoner
  - Komplekse tall
  - Fourierrekker
  - Diskret og kontinuerlig fouriertransform
  - DCT (Diskret cosinus-transform)
  - Wavelets og wavelet-transform
  - Samplingsteoremet

  Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, obligatoriske oppgaver
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
  Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  Emneansvarlig1.Amanuensis Ivar Farup
  Læremidler

  Annet:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger