norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng12
VarighetHøst, vår
Alle studenter vil få denne praksisen enten høsten i 3.semester eller våren i 4.semester.
SpråkNorsk
Forutsetter
 • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • SPL2001 - Medikamentregning

NY0077, NY0079, NY0078

Bygger på

  M1, M2,M3

  Mål

  Studenten har ferdigheter i pasientobservasjoner,relevante sykepleieprosedyrer,prosesstenkning og grunnleggende omsorgsarbeid.
  Dette inkluderer også samhandling med pasienter og tverrfaglig samarbeid.Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan.  Emnets temaer

  Sykdomslære.
  Mikrobiologi med hovedvekt på hygiene.
  Farmakologi.
  Medikamentregning
  Etikk
  Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning.
  Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.
  Pasientomsorg og sykepleie.
  Kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

  Pedagogiske metoderPraksis, veiledning
  Selvstudie.
  VurderingsformerPraksisevaluering
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  EmneansvarligHøgskolelærer Eva Nergård
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2005
  Supplerende opplysninger