norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1 (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng12
VarighetHøst, vår
Alle studenter vil få denne praksisen enten høsten i 3.semester eller våren i 4.semester.
SpråkNorsk
Forutsetter
 • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • SPL2001 - Medikamentregning
Bygger på

  M1, M2,M3

  Mål

  Studenten skal vise ferdigheter i pasientobservasjoner,relevante sykepleieprosedyrer, prosesstenkning og grunnleggende omsorgsarbeid.
  Dette inkluderer også samhandling med pasienter og tverrfaglig samarbeid.Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan.  Emnets temaer

  Sykdomslære.
  Mikrobiologi med hovedvekt på hygiene.
  Farmakologi.
  Medikamentregning
  Etikk
  Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning.
  Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.
  Pasientomsorg og sykepleie.
  Kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

  Pedagogiske metoderPraksis, veiledning
  Selvstudie.
  VurderingsformerPraksisvurdering
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  SensorordningRettes av emnelærer(e)
  Gjennomføring av kontinuasjon

  Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig og sette opp en individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksisperiode.
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologi
  EmneansvarligHøgskolelærer Randi Stokke
  Læremidler 
  Erstatter 
  Faglig overlapp 
  Gjelder fraHøst 2005
  Supplerende opplysninger

  Dersom RPR2001 gjennomføres i studentens 1. praksisperiode må denne være bestått for at studenten skal kunne få melde seg opp til RAD2001.