norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RPR2011 - Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng12
VarighetHøst, vår
Høst,vår.Denne praksisen vil finne sted enten høsten i 3. semester eller våren i 4.semester
SpråkNorsk
Forutsetter
 • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • SPL2001 - Medikamentregning
Bygger på

  M1,M2,M3;M4

  Mål

  Studenten skal etter endt periode ha innsikt og ferdigheter i røntgen thorax, kontrast røntgen med hovedvekt på urografi og gastro-intestinal-tractus(GIT) undersøkelser.
  Studenten skal ha ferdigheter i skjelettradiografi, og de skal kunne utføre god pasientomsorg.

  Emnets temaer

  Anatomi og fysiologi.
  Sykdomslære og mikrobiologi.
  Farmakologi og kontrastmiddellære
  Eksponeringsteknikk.
  Strålevern.
  Etikk.
  Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
  Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.
  Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse.
  Pasientomsorg.
  Metodiske prinsipper og teknikker.
  Apparatlære.

  Pedagogiske metoderPraksis, veiledning
  Selvstudie
  VurderingsformerPraksisevaluering
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  EmneansvarligHøgskolelærer Eva Nergård
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2005
  Supplerende opplysninger