norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
Innen radiografi tilbys følgende spesial modaliteter:magnet resonan( MR), nucleærmedisin, mammografi,stråleterapi og intervensjon. Studenten vil i løpet av studiet få praksis i minst 2 av 4 spesial modaliteter. I denne perioden tilbys også praksis i CT og skjelett radiografi.
SpråkNorsk
Forutsetter
 • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • SPL2001 - Medikamentregning
Bygger på

  M1-M9 P1

  Mål

  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for computer tomografi(CT) undersøkelser, bildebehandling, bruk av trykksprøyte og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.
  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for mammografiundersøkelser og nukleær medisinske undersøkelser og skal kunne utøve god pasientomsorg ved denne type undersøkelser.
  Studenten skal ha innsikt i og ferdigheter i prosedyrer ved angio- og intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril opppdekking.
  Studenten skal ha innsikt og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en ståleterapiavdeling. Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg rettet mot cancerpasientens spesielle omsorgsbehov.
  Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved magnet resonans (MR) undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.
  Studenten skal ha ferdigheter i skjelettradiografi og skal kunne utføre god pasientomsorg.
  Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan.

  Emnets temaer

  Anatomi og fysologi
  Sykdomslære
  Farmakologi og kontrastmiddellære
  Strålevern
  Kommunikasjon og samhandling
  Yrkesetikk
  Pasientomsorg
  Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildanalyse
  Kvalitetsutvikling
  Metodiske prinsipper og teknikker
  Eksponeringsteknikk
  Apparatlære

  Pedagogiske metoderPraksis, veiledning
  selvstudie
  VurderingsformerPraksisevaluering
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravPraksis
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  Emneansvarlighøgskolelærer Eva Nergård
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraVår 2006
  Supplerende opplysninger