norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for RPR3001 - Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng12
VarighetHøst
Innen radiograf tilbys praksis i følgende spesial modaliteter:MR,nukleærmedisin,mammografi,stråleterapi og intervensjon.Alle studenter vil ha et varierende løp,derfor presenteres mål for alle modaliteter.Studenten vil i.l.a. utdanningen få praksis i minst 2 av 4 spesial modaliteter.
SpråkNorsk
Forutsetter
 • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
 • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
 • SPL2001 - Medikamentregning
Bygger på

  M1 t.o.m. M10, Praksis 1,2,3.

  Mål

  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer i skjelettradiografi,mammografi undersøkelser og nukleærmedisinske undersøkelser og kunne utøve god pasientomsorg ved disse type undersøkelser.
  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved angio- og intervensjonsundersøkelser,pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.
  Studenten skal ha innsikt i og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en stråleterapiavdeling.Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg rettet mot cancerpasientens spesielle omsorgsbehov.
  Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved Magnet resonans -undersøkelser(MR)og utøve god pasientomsorg.
  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for computer tomografi (CT),undersøkelser bildebehandling,bruk av trykksprøyte og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

  Emnets temaer

  Anatomi og fysiologi
  Sykdomslære og mikrobiologi
  Farmakologi og kontrastmiddellære
  Strålevern
  Yrkesetikk og faglig fundament
  Kommunikasjon og samhandling
  Pasientomsorg og sykepleie
  Radiografisk bildeframstilling,bildebehandling og bildeanalyse
  Metodiske prinsipper og teknikker


  Pedagogiske metoderPraksis, veiledning
  Selvstudie
  VurderingsformerPraksisevaluering
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravPraksis
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  EmneansvarligHøgskolelærer Målfrid Dagestad Nielsen
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2006
  Supplerende opplysninger