norsk english

Emnebeskrivelse for SMF1021 - Organisasjon og ledelse (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng6
ECTS Credits6
Varighet1 semester (vår)
Duration1 semester (Spring)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på

  De obligatoriske samfunnsfagene i første og andre årskurs.

  Mål

  Tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og holdninger for ingeniøren som leder, samt erkjennelse av alle ansattes deltakelse i en organisasjons ledelsesaktivitet.

  Aim

  The aim of the course is to apply organizational theory to administrative and managerial problems. The students will acquire knowledge, skills and attitudes concerning the engineer as a leader, and also recognition of all employees’ participation in the management of an organization.

  Emnets temaer

  Mål og effektivitet. Organisasjonsstruktur. Personlige, sosiale og kulturelle forhold. Makt og konflikt. Omgivelser. Motivasjon. Kommunikasjon. Beslutningsprosesser. Læring og organisasjonsutvikling. Ledelse. Hvordan studere organisasjoner.

  Content

  - goal and efficiency
  - organizational structure
  - human, social and cultural relations
  - power and conflict
  - surroundings
  - motivation and reward
  - communication
  - decision-making process
  - learning and organizational development
  - management
  - how to study organizations

  Pedagogiske metoderForelesninger
  Study MethodsLectures
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
  AssessmentWritten Exam, 3 hours
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
  Tillatte hjelpemidlerLovsamling og hovedavtale LO-NHO
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Course RequirementsNone
  Faglig overlapp 
  Ansvarlig seksjonSeksjon for samfunnsfag
  EmneansvarligIvar Moe
  Læremidler

  Bøker:

  • Hvordan organisasjoner fungerer, Jacobsen / Thorsvik (ISBN: 82-7674-763-9)
  Erstatter
  • XS130G - ORGANISASJON OG LEDELSE
  GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
  Gjelder fraVår 2004
  Supplerende opplysninger

  Studentene følger forelesningene i den første delen av 3 vekttallsfaget V132A ”Ledelse”. Dersom studentene ønsker kan de melde seg opp i faget S121G ”Grafisk ledelse”, og således få godskrevet 1 vekttall som valgfag.

  Supplementary Information