norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF1021 - Organisasjon og ledelse (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
Varighet1 semester (vår)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  De obligatoriske samfunnsfagene i første og andre årskurs.

  Mål

  Tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og holdninger for ingeniøren som leder, samt erkjennelse av alle ansattes deltakelse i en organisasjons ledelsesaktivitet.

  Emnets temaer

  Mål og effektivitet. Organisasjonsstruktur. Personlige, sosiale og kulturelle forhold. Makt og konflikt. Omgivelser. Motivasjon. Kommunikasjon. Beslutningsprosesser. Læring og organisasjonsutvikling. Ledelse. Hvordan studere organisasjoner.

  Pedagogiske metoderForelesninger
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidlerLovsamling og hovedavtale LO-NHO
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Faglig overlapp 
  Ansvarlig seksjonSeksjon for samfunnsfag
  EmneansvarligIvar Moe
  Læremidler

  Bøker:

  • Hvordan organisasjoner fungerer, Jacobsen / Thorsvik (ISBN: 82-7674-763-9)
  Erstatter
  • XS130G - ORGANISASJON OG LEDELSE
  GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
  Gjelder fraVår 2004
  Supplerende opplysninger

  Studentene følger forelesningene i den første delen av 3 vekttallsfaget V132A ”Ledelse”. Dersom studentene ønsker kan de melde seg opp i faget S121G ”Grafisk ledelse”, og således få godskrevet 1 vekttall som valgfag.