norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF1041 - Økonomistyring (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal etter gjennomgått fag:
- Ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger vedrørende
 bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.
- Kunne utføre kostnads- og inntektsberegninger.
- Kunne lese og analysere drifts- og forretningsregnskap.
- Kunne utføre produktkalkyler, investeringsberegninger samt
 planlegge og budsjettere.
- Kunne løse bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Emnets temaer

Målsetting og verdiskapning i bedrifter.
Bedriftens kostnader og inntekter.
Produktkalkulasjon, metoder og praksis.
Drifts- og finansregnskap samt regnskapsanalyse.
Produktvalg, investeringer, planlegging og budsjettering.
Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer og lønnsomhetsanalyser.

Pedagogiske metoderForelesninger, veiledning
Øvinger og gruppearbeid.
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Egne notater. Rentetabell.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Tove Norheim
Læremidler

Bøker:

  • Bedriftens økonomi, K.G.Hoff, Universitetsforlaget, utgave 5 (ISBN: 82-15-00284-6)
  • Bedriftens økonomi. Oppgaver og løsningsforslag, K.G.Hoff (ISBN: 82-15-00286-2)
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger