norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF1061 - Prosjektledelse (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår og høst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

- Studenten har en grunnleggende teoretisk plattform og nødvendige ferdigheter innen tradisjonell planlegging og oppfølging, organisering og ledelse av prosjekter.
- Studenten er i stand til å ta i bruk tillærte kunnskaper på prosjekter i egen bedrift.
- Studenten er i stand til å ta i bruk moderne PC verktøy for prosjektstyring.

Emnets temaer

Prosjektadministrasjon – organisering, ledelse og styring
Prosjekter og prosjektmodeller
Prosjektets plass i forhold til bedriftens øvrige virksomhet
Organisering av prosjektgruppen
Typer av planer og plannivåer
Prosjektleders ulike roller og oppgaver
Prosjektstyring 1
Estimeringsteknikker
Utarbeidelse av fremdriftsplan
Avklaring av ressursbehov
Periodisert kostnads- og timebudsjett
Statusrapportering og analyse
Prosjektledelse
Prosjektlederrollen – oppgaver, ansvar og myndighet
Hva er god ledelse?
Valg av prosjektleder
Menneskesyn og ledelse
Test av deg som prosjektleder
Prosjektorganisering
Etablering av organisasjonsmodell
Prosjektgruppers utviklingsstadier
Effektiv kommunikasjon
Konflikter og konflikthåndtering
Prosjektkultur
Prosjektstyring på PC 1
Muligheter og begrensninger
Etablering av nødvendige planer og budsjetter
Prosjektoppfølging
Aktiv bruk av PC-verktøyet i styringen av prosjektet

Pedagogiske metoderGruppearbeid, nettbasert læring, obligatoriske oppgaver, refleksjon, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerMappe-evaluering (evalueres av faglærer)
3 av 5 obl arbeider vil bli trekt ut
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravTester (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver (60% må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligInger Gamme
Læremidler

Bøker:

  • Prosjektstyring, Roger Brustad / Ivar Jarle, Gyldendal, utgave 2001 (ISBN: 82-05-29501-8)
  • Prosjektorganisering, Børre Nylehn, Fagbokforlaget, utgave 2002 (ISBN: 82-7674-568-7)
  • Project Management, Harold Kerzner, Van Nostrand Reinhold, utgave 2001 (ISBN: 0-471-39342-8)
  • Microsoft Project, Frank Christensen, DataPower Learning, utgave 2002 (ISBN: 82-477-1012-9)
Erstatter 
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger