norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF1071 - Organisasjon og ledelse (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • SMF1041 - Økonomistyring
Mål

Studentene skal etter gjennomgått fag:
- Ha kjennskap til grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner
- Forstå og kunne bruke aktuelle grunnleggende og avanserte ledelsesteorier
- Kunne vurdere og analysere ulike sett av teorier i konkrete ledelsessituasjoner

Emnets temaer

Mål og effektivitet. Organisasjonsstruktur. Personlige, sosiale og kulturelle forhold. Makt og konflikt. Omgivelser. Motivasjon. Kommunikasjon. Beslutningsprosesser. Læring og organisasjonsutvikling. Ledelse. Hvordan studere organisasjoner.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning, veiledning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Ivar Moe
Læremidler

Bøker:

  • Hvordan organisasjoner fungerer, Jacobsen / Thorsvik (ISBN: 82-7674-763-9)
  • Arbeidsbok og casesamling, Jacobsen / Thorsvik (ISBN: 82-7674-803-1)
Erstatter
  • XS130G - ORGANISASJON OG LEDELSE
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger