norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF1081 - Norsk språk og kultur for utenlandske studenter (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
Ved behov også i vårsemesteret
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter

  Emnet er ikke åpent for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

  Bygger på 
  Mål

  Studenten har kjennskap til norsk språk og er i stand til å forstå og delta i enkle samtaler. I løpet av kurset har de også tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om norske samfunnsforhold og norsk kultur og historie.

  Emnets temaer

  Del I:
  Intensiv startdel med nybegynnervokabular og basisgrammatikk. Det legges vekt på å øve på dagligdags konversasjon (presentere seg selv, hilse, gå på kino og kafe, snakke i telefonen, gå på besøk, mat og priser, vær, fritid, tall).
  Grammatikk: Substantivbøying, presens og preteritum av verbet, personlige pronomen, refleksive pronomen, adjektiv, negasjon.

  Del II:
  Fortsettelse med vekt på utvidelse av vokabularet og muntlige ferdigheter.
  Emner fra dagliglivet: Jobb og familie, reiser, beskrivelser, på universitetet/høgskolen, gå på restaurant/mat, klær og farger.
  Grammatikk: Eiendomspronomen, leddsetninger, perfektum av verbet, komparasjon, som-setninger.

  Del III:
  Fortsettelse med vekt på en bredere samfunnsorientering.
  I tillegg til læreboka brukes lettlest-avisen Klar Tale.
  Emner: 17. mai og høytider, språksituasjonen i Norge, helse og sykdom, fritid og sport, eventyr, hvordan nordmenn bor.
  Grammatikk: Genitiv, leddsetninger, subjunksjoner, tall og mengder, s-verb.

  Pedagogiske metoderGruppearbeid, oppgaveløsning
  Det legges opp til at studentene får størst mulig grad av praktisk språktrening.
  VurderingsformerDel I avsluttes med en test som inneholder diktat og oppgaver med grammatikk og leseforståelse. Del II avsluttes med et kort foredrag over et selvvalgt emne (5-10 min.). Del III avlsuttes med en artikkel skrevet over et av emnene fra kurset. Hver kursdel evalueres for seg. Studenten må bestå alle tre delene for å få kurset godkjent.
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskrav 
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligInger Elin Nes Hjelle
  Læremidler

  Bøker:

  • Norsk på en to tre, Ellingsen og MacDonald, Cappelen, utgave 2003
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger

  Inger Elin Nes Hjelle står som emneansvarlig internt ved HiG, men kurset skal holdes av Elisabeth Nordengen.