norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF2041 - Prosjektstyring (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal:
- ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og økonomi
- kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter

Emnets temaer

1. Prosjektmodeller
  - begreper og type prosjekter
2. Etablering og organisering
  - bemanning, ledelsesmodeller
  - roller for prosektleder og -medarbeidere
  - samarbeid og motivasjon
3. Faser i prosjektet
  - analyse, målformulering
  - ideskisser og problemløsning
  - gjennomføring og implementering
  - testing og godkjenning
4. Planlegging og oppfølging
  - Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  - Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
  - Kvalitetskontroll
5. Økonomi, budsjett og kalkyler

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 60%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Gruppearbeid
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligSvein Gautestad
Læremidler

Bøker:

  • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 5
Erstatter
  • IMT4081 - Prosjektstyring
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger