norsk english

Emnebeskrivelse for SMF2071 - Etablereropplæring (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • SMF1042 - Økonomistyring
Mål

Studenten skal etter gjennomgått emne:
- Kjenne til lover og regler som skal til for å starte og drive  en   bedrift
- Ta stilling til selskapsform og formelt kunne registrere            bedriften
- Kunne gjøre nødvendige markedsanalyser
- Kunne gjøre bruk av økonomi- og markedsføringsverktøy
- Kunne utarbeide budsjetter og drive økonomikontroll
- Kjenne til hva det vil si å markedsføre et produkt eller tjeneste
- Kunne utøve ledelse

Aim

The student should after completion of the course:
- Be familiar with the law and regulation in establishing and manage a company.
- Choose and register a company.
- Make the necessary market analysis.
- Be capable of using economic and marketing tools.
- Be able to submit budgets and manage economic control.
- Be familiar with marketing concepts.
- Demonstrate the ability to manage a company.

Emnets temaer

Forretningsplan
Valg av selskapsform, registrering.
Regnskapsplikt, revisjonsplikt
Næringslivets rådgivere
Finansieringskilder, offentlige låne- og støtteordninger.
Kundenytte, markedspotensial.
Situasjonsanalyse, markedsundersøkelse.
Markedsplan, marked og konkurranse, segmentering og posisjonering.
Markedsstategi, produkt/tjeneste, pris, plass, påvirkning.
Organisasjon og ledelse, samt arbeidslivsjus.
Lønnsomhetsvurdering, inntekts- og kostnadsanalyse, finansiering, investering og budsjettering.

Content

Financial sources, public loan and support.
Customer needs and market potential.
Present and future market analysis.
Marketing plan, competition, segments and positioning.
Market strategy, product/service, price, place, promotion.
Organization
Profit evaluation, income and cost analysis, financing, investment and budgets.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, samling(er) / seminar(er), veiledning
Study MethodsLectures, Group Works, Meeting(s) / Seminar(s), Tutoring
VurderingsformerSkriftlig rapport leveres på forhånd og må være bestått før muntlig gruppeeksamen. Endelig karakter settes ut fra helhetsvurdering av rapport og framføring.
AssessmentReport must have been approved by lecturer before oral presentation of business plan.The grade is based on report and presentation.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningGruppeveilederne og emneansvarlig er sensorer.
Gjennomføring av kontinuasjon

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen, emnet må taes opp igjen i sin helhet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravRapport(er)
Muntlig presentasjon av prosjektrapport (forretningsplan)
Course RequirementsReport(s)
Oral presentation of business plan.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Laila Sveen Kristoffersen
Læremidler

Bøker:

  • Fra idè til ny virksomhet, T.Kubr / D.Ilar / H.Marchesi, PDC Tangen, 2002, utgave 1 (ISBN: 82-996201-0-4)
  • Etablerer ABC, Geas forlag AS, utgave 1 (ISBN: 82-435-0232-7)
Erstatter
  • SMF1001 - Etablereropplæring
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2006
Supplerende opplysninger