norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF2071 - Etablereropplæring (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • SMF1042 - Økonomistyring
Mål

Studenten skal etter gjennomgått emne:
- Kjenne til lover og regler som skal til for å starte og drive  en   bedrift
- Ta stilling til selskapsform og formelt kunne registrere            bedriften
- Kunne gjøre nødvendige markedsanalyser
- Kunne gjøre bruk av økonomi- og markedsføringsverktøy
- Kunne utarbeide budsjetter og drive økonomikontroll
- Kjenne til hva det vil si å markedsføre et produkt eller tjeneste
- Kunne utøve ledelse

Emnets temaer

Forretningsplan
Valg av selskapsform, registrering.
Regnskapsplikt, revisjonsplikt
Næringslivets rådgivere
Finansieringskilder, offentlige låne- og støtteordninger.
Kundenytte, markedspotensial.
Situasjonsanalyse, markedsundersøkelse.
Markedsplan, marked og konkurranse, segmentering og posisjonering.
Markedsstategi, produkt/tjeneste, pris, plass, påvirkning.
Organisasjon og ledelse, samt arbeidslivsjus.
Lønnsomhetsvurdering, inntekts- og kostnadsanalyse, finansiering, investering og budsjettering.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerSkriftlig rapport leveres på forhånd og må være bestått før muntlig gruppeeksamen. Endelig karakter settes ut fra helhetsvurdering av rapport og framføring.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningGruppeveilederne og emneansvarlig er sensorer.
Gjennomføring av kontinuasjon

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen, emnet må taes opp igjen i sin helhet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravRapport(er)
Muntlig presentasjon av prosjektrapport (forretningsplan)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Laila Sveen Kristoffersen
Læremidler

Bøker:

  • Fra idè til ny virksomhet, T.Kubr / D.Ilar / H.Marchesi, PDC Tangen, 2002, utgave 1 (ISBN: 82-996201-0-4)
  • Etablerer ABC, Geas forlag AS, utgave 1 (ISBN: 82-435-0232-7)
Erstatter
  • SMF1001 - Etablereropplæring
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2006
Supplerende opplysninger