norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF2091 - Prosjektledelse II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Prosjektledelse I

  Mål

  - Studenten har en grunnleggende teoretisk plattform og nødvendige ferdigheter innen tradisjonell og moderne planlegging og oppfølging, organisering og ledelse av prosjekter.
  - Studenten er i stand til å ta i bruk tillærte kunnskaper på prosjekter i egen bedrift.
  - Studenten er i stand til å administrere bedriftens samlede prosjektportefølje (virksomhetsstyring).

  Emnets temaer

  Prosjektstyring 2
  - Planlegging under usikkerhet
  - Nytte- og brukertapsbetraktninger
  - Reduksjon av økonomisk ubalanse i prosjektplaner
  - Optimalisering av prosjektets planer i ulike faser
  - Multiprosjektstyring og virksomhetsstyring
  Prosjektstyring på PC 2
  - Administrative oppgaver og informasjonsflyt i prosjekter
  - Praktisk bruk av moderne dataverktøy for prosjektstyring
  - Bruk av internett/intranett som kommunikasjonskanal
  - Prosjektkontor
  - Valg av dataløsning for egen bedrift
  Innkjøp og kontrakter i prosjekter
  - Typer av innkjøp
  - Anbudsprosessen
  - Kontrakter og kontraktsanalyse
  - Kontraktsadministrasjon
  - Spillet rundt forhandlingsbordet
  Kvalitetssikring og HMS i prosjekter
  - Kvalitetsbegrepet
  - Kvalitetssikring av prosjektadministrasjonsfunksjonen
  - Kvalitetsplaner
  - Internkontrollfunksjonen
  - Fra krav til praktiske løsninger
  Prosjektøkonomi
  - Lønnsomhetsvurderinger
  - Valg av teknisk løsning – innvirkning på prosjektets lønnsomhet
  - Kostnadskalkyler
  - Kostnadsstyring
  - Prosjektregnskap

  Pedagogiske metoderGruppearbeid, nettbasert læring, refleksjon, samling(er) / seminar(er)
  VurderingsformerMappe-evaluering (evalueres av faglærer)
  3 av 5 obl.arbeid vil bli trukket ut til evaluering
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
  Obligatoriske arbeidskravTester (må være godkjent av faglærer)
  Øvingsoppgaver (60% må være godkjent av faglærer)
  Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  EmneansvarligInger Gamme
  Læremidler

  Bøker:

  • Prosjektstyring, Roger Brustad / Ivar Jarle, Gyldendal, utgave 2001 (ISBN: 82-05-29501-8)
  • Project Management, Harold Kerzner, Van Nostrand Reinhold, utgave 2001 (ISBN: 0-471-39342-8)
  • Prosjektorganisering, Børre Nylehn, Fagbokforlaget, utgave 2002 (ISBN: 82-7674-568-7)
  • Microsoft Project, Frank Christensen, DataPower Learning, utgave 2002 (ISBN: 82-477-1012-9)
  Erstatter 
  Gjelder fraVår 2004
  Supplerende opplysninger