norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF3001 - Bedriftsutvikling II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng20
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • SMF2031 - Bedriftsutvikling I
Mål

Studenten skal etter gjennomgått fag:
- Se sammengheng mellom produksjon, kostnader og økonomi
- Kunne drive problemløsning i praksis
- Kunne utvikle en forretningside og beregne de nødvendige budsjetter.

Emnets temaer

Studenten skal kjenne til nødvendige grep for å styre og lede en produksjonsbedrift.
Deriblant:

Kalkulering med dataverktøy
Produksjonsplanlegging
Salgs- og produksjonsstatistikker
Produksjonsnormer
Arbeidsflyt
Produksjonssimulering med Witnes
Markedsstrategi

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, veiledning
Ved løsning av obligatoriske oppgaver skal studenten benytte sine tidligere erverte kunnskaper fra fagene økonomistyring, prosjektsstyring, ledelse, investering og finansiering mv.
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekteksamen foregår i grupper.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Kompendium: Bedriftsutvikling II. 2005. Leif E. Nordahl
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelærer Leif Egil Nordahl
Læremidler

Annet:

  • Kompendium: Bedriftsutvikling II. 2005, Leif E. Nordahl
  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • IMT3121 - Produksjonsledelse II
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger

Anbefalt støttelittertur:
Kompendie: Leif E. Nordahl: Bedriftsutvikling I.
Hoffmann Christensen og Hoffmann: Kalkulation af tryksager. ISBN 8788263681
Kjell Gunnar Hoff: Bedriftens økonomi