norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetHøst, høst og vår
Høst for heltidsstudenter, høst og vår for deltidsstudenter
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal vise forståelse for menneskekroppens oppbygning og funksjon, samt vise innsikt i medikamenters virkning – bivirkninger, grunnleggende mikrobiologi og hygiene. Studenten har forståelse for menneskets grunnleggende behov og dokumentasjon i forhold til disse.

Emnets temaer

Anatomi, fysiologi, biokjemi, hygiene, mikrobiologi, ernæringslære, farmakologi som naturvitenskapelige emner. Grunnleggende behov som sykepleievitenskapelige emner.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 40%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
I hvert av temaene mikrobiologi, hygiene, ernæring og farmakologi leveres et skriftlig arbeid. To av disse trekkes ut, en av studentene og en av AU1og rettes samtidig med skriftlig eksamen, hver av de to innleveringene teller da 20 % av totalkarakteren. Alle fire arbeider må være levert før studenten kan gå opp til dagseksamen. Ved karakter F på mappe eller dagseksamen, må studenten ta opp igjen den delen dette gjelder før ny karakter blir satt.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelektor Gro Dæhlin
Læremidler

Bøker:

  • Eldre, aldring og sykeplei, Mette Karoliussen m. fl., Universitetsforlaget, utgave 1997
  • Ernæring-mere enn mat og drikke, K.Sortland, Fagbokforlaget, utgave 2001
  • Menneskekroppen, fysiologi og anatomi, Bjåli / Haug / Sand / Sjaastad, Universitetsforlaget, utgave 2000
  • Administrering av legemidler, Holm / Notevarp, Fagbokforlaget, utgave 2001
  • Illustrert farmakologi I, Simonsen / Aarbrekke / Lysaa, Fagbokforlaget, utgave 2004
  • Den usynlige fare, J.Stordalen, Fagbokforlaget, utgave 2001
  • Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer, T.Tjade, Fagbokforlaget, utgave 2
Erstatter
  • SPL1001 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

For læremidler, se undervisningsplanen for kullet.