norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng7,5
VarighetVår og høst
Heltid: vår, Deltid: vår og høst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Dokumentasjon på gjennomførte obligatoriske arbeidskrav i sekvens 1,2 og 3.

  Mål

  Studenten har kunnskap om og forstår betydningen av  :
  - sammenhengen mellom samfunnsforhold, levekår og helse
  - forebyggende og helsefremmende arbeid for friske og utsatte grupper

  Emnets temaer

  Helsefremmende og forebyggende arbeid – begreper, vitenskapelig teori og metode.

  Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
  Muntlig fremføring (teller 50%, evalueres av faglærer)
  Hver av delene må bestås separat.
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravMuntlig fremlegg
  Rapport(er)
  Aktiv deltagelse i prosjekt, prosjektrapport og prosjektframle
  Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
  EmneansvarligHøgskolelektor Siv Magnussen
  Læremidler 
  Erstatter
  • XSP005 - PROSJEKT I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
  Gjelder fraVår 2001
  Supplerende opplysninger

  Ang. læremidler: se litteraturliste i undervisningplan 04HBSPLH/04HBSPLD.