norsk english

Emnebeskrivelse for SPL2011 - Sykepleie i spesialisthelsetjenesten (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng13,5
ECTS Credits13,5
VarighetSekvens 6
Duration-
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
 • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
 • IPR1001 - Introduksjonspraksis
 • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL1001 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Godkjent pedagogisk pleieplan

Prerequisite(s)
 • HOP1001 - Observation Practicum
 • IPR1001 - Introductory Practicum
 • PRU1001 - Preparation for Clinical Practice 1
 • SPL1001 - Nursing science/Natural science
 • SPL1011 - Nursing Science/Social Science
 • SPL1021 - Project in Health Promoting and Preventive Work
 • VPK2001 - Supervised Practicum 1 (Surgical Ward)
 • VPM2001 - Supervised Practicum 1 (Medical Ward)
 • VPP2001 - Supervised Practicum 1 (Mental Health Ward)

Pedagogical nursing plan must be approved.

Bygger på 
Mål

Studenten skal vise innsikt i å vurdere, planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

Aim

The students will show insight in considering, planning and conducting nursing of acute and critically ill patients

Emnets temaer

Sykepleie i forhold til medisinske, kirurgiske og psykiatriske problemstillinger.

Content

Nursing related to medical, surgical and psychiatric problems

Pedagogiske metoderForelesninger, erfaringer fra veiledet praksis, arbeid i basisgrupper
Study MethodsLectures, Experiences from supervised practicum, Group work
VurderingsformerHjemmeeksamen, 2 uker
Individuell
AssessmentHome Exam, 2 weeks
Individual
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler 
Obligatoriske arbeidskrav 
Course Requirements 
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for sykepleiefag
Emneansvarlig 
Læremidler 
Erstatter
 • XSP007 - SYKEPLEIE I SPESIALHELSETJENESTEN
GodkjentAvdelingsstyret AH våren 2001
Gjelder fraVår 2002
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information