norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SPL2011 - Sykepleie i spesialisthelsetjenesten (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng13,5
VarighetSekvens 6
SpråkNorsk
Forutsetter
  • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
  • IPR1001 - Introduksjonspraksis
  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL1001 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
  • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
  • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
  • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
  • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
  • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Godkjent pedagogisk pleieplan

Bygger på 
Mål

Studenten skal vise innsikt i å vurdere, planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

Emnets temaer

Sykepleie i forhold til medisinske, kirurgiske og psykiatriske problemstillinger.

Pedagogiske metoderForelesninger, erfaringer fra veiledet praksis, arbeid i basisgrupper
VurderingsformerHjemmeeksamen, 2 uker
Individuell
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler 
Obligatoriske arbeidskrav 
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for sykepleiefag
Emneansvarlig 
Læremidler 
Erstatter
  • XSP007 - SYKEPLEIE I SPESIALHELSETJENESTEN
GodkjentAvdelingsstyret AH våren 2001
Gjelder fraVår 2002
Supplerende opplysninger